ნეტგაზეთი • RU

ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს აღწერენ

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღწერის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ბათუმის მერიის განვითარების ფონდმა ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის ფასი 100 000 ლარია.  ტენდერი 21 ივლისს გამოცხადდა და წინადადებების მიღება ხვალ,  27 ივლისს, დასრულდება. 

 

სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით გამარჯვებულმა კომპანიამ  ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაციისა და არსებული მდგომარეობის შეფასების ელექტრონულად მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა; კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლების დამცავი ზონებისათვის დასაშვები ქმედებების რეკომენდაციების შემუშავება, ქმედებების პრიორიტეტულობის, თავისუფალი სივრცეების გამოყენების პირობების, რეაბილიტაციის მეთოდოლოგიის საკითხების დადგენისათვის 3D ფორმატში მოცულობითი ლაქების შექმნა და ელექტრონულად მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა შეძლოს.

 

ფოსტის შენობა ბათუმში
ფოსტის შენობა ბათუმში

 დოკუმენტის მიხედვით მომსახურება, რომელსაც ბათუმის მერიის განვითარების ფონდი შეისყიდის, უნდა იყოს ინტერდისციპლინარული ჯგუფის მიერ განხორციელებული, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ კონსტრუქტორი, არქიტექტორ-რესტავრატორი,ხელოვნებათმცოდნე, იურისტი, ფოტოგრაფი და საჭიროების შემთხვევაში, ძეგლის დაზიანების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაბამისი დარგის სპეციალისტები.

 

პრეტენდენტს (სამუშაო ჯგუფს) განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ სამი  პროექტი შემდეგი რომელიმე მიმართულებით: • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია; • კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მუშაობისა და ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმების შემუშავება;   ისტორიული ურბანული დასახლებების კვლევა;  კულტურული მემკვიდრეობისა და ქალაქმშენებლობით სფეროებში კონცეფციებისა და მეთოდური ინსტრუქციების შემუშავება;  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე საინჟინრო-კონსტრუქციული სამუშაოების წარმოების გამოცდილება.  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა-გამაგრება და რეაბილიტაცია;

 

პრეტენდენტი უნდა იცნობდეს კულტურული ლანდშაფტების ისტორიული ურბანული ქსოვილის კვლევის საერთაშორისო გამოცდილებას და გააჩნდეს სათანადო კვლევის მეთოდების საფუძვლიანი ცოდნა;

 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს როგორც საკუთარი რეზიუმე და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შესრულებული სამუშაოები-პროექტების ჩამონათვალი და მათი ხელშეკრულებები მიღება-ჩაბარების აქტებთან ერთად ზემოთ მითითებული მიმართულებით, ასევე ჯგუფის (ორგანიზაციის)  შემთხვევაში სპეციალისტების რეზიუმეები შესაბამისი გამოცდილების ჩვენებით და მსგავს პროექტებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები – საკუთარი პოზიციის მითითებით. პრეტენდენტს ასევე მოეთხოვება სპეციალისტთა ჯგუფის მართვის გამოცდილება;

 

პრეტენდენტის მიერ ქვეკონტრაქტორის დაქირავების შემთხვევაში მის (ქვეკონტრაქტორის) მიმართ მოქმედებს ისეთივე საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, როგორიც თვით პრედენდენტის მიმართ. სამუშაოს შესრულების პროცესში, მეთოდოლოგიის შერჩევისას გამოყენებულ უნდა იქნას საქართველოში ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმების შემუშავების გამოცდილება.

 

შესაბამისად, აუცილებელი პირობაა: მოცემული სამუშაოს შესრულებისათვის თანამედროვე გეო-საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინფორმაციის შეგროვების, სისტემატიზაციის, შენახვისა და გაცვლის ინსტრუმენტების გამოყენება.

 

ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებამ უნდა უზრუნველყოს  ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების ფიქსაცია და სააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, დამცავ ზონებში დასაშვები ქმედებების რეკომენდაციების, ქმედებების პრიორიტეტულობის, თავისუფალი სივრცეების გამოყენების პირობების, რეაბილიტაციის მეთოდოლოგიის საკითხების დადგენასა და სხვა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების ფოტოფიქსაცია (საერთო ხედები, ფასადისა და ინტერიერის ფოტოები, მხატვრულ-არქიტექტურული დეტალები).  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების სააღრიცხვო ბარათების შედგენა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების კონსტრუქციული მდგომარეობის შეფასება.  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ობიექტების სამართლებრივი მდგომარეობის შესწავლა- შეფასება: ა) უშუალოდ ძეგლზე არსებული საკადასტრო ერთეულის მოძიება, მისი არსებულ რეალობასთან შედარება და ფიქსაცია; ძეგლის ტერიტორიაზე და მის ინდივიდუალურ დამცავ ზონაში არსებული ობიექტების საკუთრების თაობაზე ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება.  თანამედროვე გეო-საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ინფორმაციის შეგროვების, სისტემატიზაციის, შენახვისა და გაცვლის ინსტრუმენტების გამოყენებით ინვენტარიზაციისა და ძეგლების დამცავ ზონებში დასაშვები ქმედებების რეკომენდაციების, ქმედებების პრიორიტეტულობის, თავისუფალი სივრცეების გამოყენების პირობების, რეაბილიტაციის მეთოდოლოგიის საკითხების დამუშავებას.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.