სიახლეები

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი აჭარის მთავრობას სუბალპური ტყეების აღდგენაში თანამშრომლობას სთავაზობს

11.07.2015 • 4678
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი აჭარის მთავრობას სუბალპური ტყეების აღდგენაში თანამშრომლობას სთავაზობს

 

WWF კავკასიის წარმომადგენლობამ პროგრამის – „სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და მმართველობის გაუმჯობესება ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტით მოცული აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის“ ფარგლებში, შეიძინა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს სსიპ სატყეო სააგენტოს უსასყიდლოდ გადასცა  საჭირო მასალები და ინვენტარი: მინი-ტრაქტორი „ბელარუსი 422“ (ერთი ერთეული), საბურღი აგრეგატი ЬС 500 (ერთი ერთეული), კულტივატორი  КПШ 2,0 (ერთი ერთეული), ფრეზერ-კულტივატორი Tortella TO 165 (ერთი ერთეული).     


ტყეებს უკავიათ მთლიანი ფართობის 65%. აქ შეხვდებით როგორც სუბალპურ, ასევე კოლხურ შერეულ ფოთლოვან ტყეებს, რომლებიც ძირითადად წარმოდგენილია მუხნარებით, წიფლნარებით, წაბლნარებით, სოჭნარებით, ნაძვნარებითა და ფიჭვნარებით.

 

აჭარაში სულ ტყის ფონდი შეადგენს 191 603,7 ჰექტარს. მათ შორის სახელმწიფო ნაკრძალი – 13.693 ჰ, ეროვნული პარკი – 15 807,1 ჰა, მწვანე ზონის ტყეები – 6 668,1ჰა, სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ზონის ტყეები – 1 990,9 ჰა, დასახლებული პუნქტების მიმდებარე დაცვითი ტყის უბნები – 12 421,9 ჰა, სუბალპური ტყეები – 7 084,1 ჰა, წყლის ობიექტების ნაპირდამცავი ზოლები – 5 869, 0 ჰა, ნიადაგდაცვითი და წყალმარეგულირებელი ტყეები – 128 069,6 ჰა.გადაბეჭდვის წესი