სიახლეები

საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია ტურიზმის სფეროში გარკვეულ გადასახადებს აწესებს

19.06.2015 • 1791
საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია ტურიზმის სფეროში გარკვეულ გადასახადებს აწესებს

 

 

 

“ივნისის დასაწყისში აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში განთავსებისა და კვების ობიექტებიდან შემოვიდა რამდენიმე ზარი, რომლებიც ტურიზმის სფეროში გარკვეული გადასახადების დაწესებას ეხებოდა. ტურიზმის დეპარტამენტი გატყობინებთ, რომ არანაირი ლიცენზირება თუ გადასახადის გადახდა სახელმწიფო უწყებებიდან არ ხორციელდება. დეპარტამენტი დაინტერესდა თუ ვისი მხრიდან იყო შესული ტურიზმის კერძო სექტორში გადასახადებთან დაკავშირებული მოთხოვნა. დადგინდა, რომ საქმე გვაქვს საქართველოს საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციასთან, რომლებიც უკავშირდებიან კერძო სექტორის ხელმძღვანელ პირებს საავტორო უფლებებით გათვალისწინებულ გადასახადებთან დაკავშირებით” – წერია განცხადებაში.

 

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ვებგვერდზე ამისამართებს: “დამატებითი შეკითხვებით მიმართოთ საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას შემდეგ კოორდინატებზე: ოფისი: +995 322 237887+995 322 237887; მობ: +995 591016613+995 591016613

 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია შექმნილია და ფუნქციონირებს „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. ასოციაციას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაციის სპეციალური სტატუსი და იგი ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ორგანიზაციაა საქართველოში. ასოციაცია არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია ასოციაციაში ერთობლივი საქმიანობის მიზნით გაწევრიანებული საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების ან მათი მემკვიდრეების/უფლებამონაცვლეების საერთო ინტერესების განხორციელებისა და დაცვისთვის.

 

ასოციაციის მთავარ ფუნქციას საქართველოს ტერიტორიაზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვა წარმოადგენს, რა მიზნითაც იგი: წარმოადგენს და იცავს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების ინტერესებს; აწარმოებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა გამოყენების (სარგებლობის) მონიტორინგს; ებრძვის საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა არალეგალურ გამოყენებას; გასცემს ნებართვებს (ლიცენზიებს) საქართველოს ტერიტორიაზე საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა ობიექტების გამოყენების შესახებ; აგროვებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების კუთვნილ ჰონორარებს და ანაწილებს მათ; უცხოეთის ქვეყნების მსგავს ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთწარმომამდგენლობის ხელშეკრულებების საფუძველზე ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელი ავტორების და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვას. 

გადაბეჭდვის წესი