ნეტგაზეთი • RU

სამინისტრო: ბათუმის ციხე მაღალი რისკისა და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაა

 

7-9 მაისს საქართველოს პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაში განმეორებითი ვიზიტი განახორციელა. მონიტორინგმა პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით  პრობლემები გამოკვეთა; მათი ინფორმაციით, ფაქტობრივად არ შესრულებულა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ 2014 წლის 23-24 ოქტომბერს განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების უმრავლესობა.  უწყების ცნობით, დაწესებულებაში მწვავედ დგას არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საკითხი. 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ეხმაურება. “ბათუმელებისთვის” გამოგზავნილ განცხადების ტექსტს რედაქცია უცვლელად გთავაზობთ:

 

“სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაში არასათანადო საცხოვრებელი პირობებისა და სამედიცინო მომსახურების შესახებ გამოთქმული მოსაზრებების საპასუხოდ მოგახსენებთ, რომ განახლებული და ევროპულ სტანდარტებს მაქსიმალურად მიახლოებული N3 დაწესებულება 2013 წლის 30 აპრილს გაიხსნა, სრულად გარემონტებულ დაწესებულებაში განთავსებულია ახალი გათბობის სისტემა, ხანგრძლივი პაემნისთვის განკუთვნილი ოთახი, ბიბლიოთეკა, სასეირნო და სავარჯიშო სივრცე 230 პატიმარზე.


ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით მოცემულ მომენტში მიმდინარეობს ინდივიდუალური კონდიცირების ახალი სისტემის მონტაჟი.


დაწესებულებაში არსებობდა წყლალმომარაგების პრობლემა, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ ბათუმის იმ რაიონის მაცხოვრებელებს, სადაც აღნიშნული დაწესებულებაა განთავსებული, წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ. იგივე პირობები ვრცელდება N 3 დაწესებულებაზეც, თუმცა ჩვენ გადავჭერით მოცემული საკითხი და წყლის მიწოდების გასაუმჯობესებლად ციხეში დავამონტაჟეთ შესაბამისი ტევადობის ავზი.


რაც შეეხება სამედიცინო მიმართულებას. დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და აკეთებს მაქსიმუმს. შესაბამისად, პატიმრები საჭირო სამედიცინო მომსახურებას დაუბრკოლებლად იღებენ. ჭHO რეკომენდაციების თანახმად, შეიქმნა და დამტკიცდა პენიტენციური ჯანდაცვის მედიკამენტების სტანდარტი და გაუმჯობესდა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. მედიკამენტებზე დანახარჯი 2013 წლიდან 2014 წლამდე 3-ჯერ გაიზარდა.სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაში მიმდინარეობს სუიციდის პრევენციის საპილოტე პროგრამა. ამავე დაწესებეულებაში მინისტრის მიერ დამტკიცებული პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდრატის ფარგლებში, ისევე ,როგორც წინამორბედ 4 დაწესებულებაში, 20 ივნისს მრავალპროფილური პრევენციურლი სამედიცინო გამოკვლევები ჩატარდება და ეს პროცესი ყველა დაწესებულებას მოიცავს.


სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულების აფთიაქში 400-ზე მეტი მედიკამენტია. ბოლოს მარაგი, საჭიროებისამებრ, 43 მედიკამენტით 2015 წლის 5 ივნისს განახლდა.

 

“სასჯელაღსრულების N3 დაწესებულებაში მსჯავრდებულთათვის უკვე დაინერგა არტთერაპიის პროგრამა, რომელშიც ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკები არიან ჩართულები. უახლოეს მომავალში იგეგმება მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიზნით რამდენიმე პროგრამის განხორციელება (კოგნიტური და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამა, ძალადობის მსხვერპლთა და მოძალადეების სარეაბილიტაციო პროგრამა, აზროვნების უნარ-ჩვევების პროგრამა).


მოგეხსენებათ, რომ დაწესებულება გახლავთ მაღალი რისკის და უსაფრთხოების სტანდარტებიდან გამომდინარე, მასშტაბური კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების გამართვა შეუძლებელია, თუმცა ეწყობა ტურნირები ჭადრაკსა და შაშში. დაწესებულების ბიბლიოთეკა საკმაოდ მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს პატიმრებს და პერიოდულად ახლდება.


ხაზგასმით გვსურს აღვნიშნოთ, რომ მსჯავრდებულთა თითოეულ განცხადებას სამინისტროს შესაბამისი უწყებები გულდასმით, დეტალურად სწავლობენ და მოქმედებენ კანონით დადგენილი წესით. შედეგად, ნებისმიერი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში, რეაგირება არის მყისიერი და ადეკვატური.

 

N3 დაწესებულება არის მაღალი რისკისა და მკაცრი რეჟიმის, სადაც შესაბამისი კატეგორიის პატიმრები არიან განთავსებულნი. აქ ხშირია მსჯვარდებულთა თუ ბრალდებულთა მხრიდან პროტესტის სხვადასხვა ფორმით გამოვლინების ფაქტები, როცა ისინი თავიანთი არალეგიტიმიური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად რიგ ინსინუაციებს მიმართავენ და შედეგად, მათ მიერ მედიასთან, თუ პრვენეციის ეროვნული მექნიზმის წარმომადგენლებთან დეკლარირებული განცხადებები რადიკალურად განსხვადება მათი რეალური მოთხოვნებისგან. საყურადღებოა, რომ სამინისტრო მოქმედებს პატიმართა უსაფთხოების სტანდარტების გათვალისწინებით კანონით განსაზღვრული წესით.

ამდენად, მიდგომა ექვემდებარება კანონის უზენაესობას და შესაბამისად და ადამიანის უფლებების დაცვაზეა ორიენტირებული.”

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ნათია როყვა