სიახლეები

მემორანდუმი ყოფილი პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების რეაბილიტაციისთვის

21.05.2015 • 1435
მემორანდუმი ყოფილი პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების რეაბილიტაციისთვის

 

  დოკუმენტის მიხედვით, „მხარეები  ადასტურებენ დანაშაულის პრევენციის პრიორიტეტულობას, გამოთქვამენ სრულ მზადყოფნას ხელი შეუწყონ დანაშაულის პრევენციას და განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებას ქვეყანაში“. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ჯონი კვინიკაძის განცხადებით, ამ მემორანდუმის გათვალისწინებით დაიგეგმება ერთობლივი ღონისძიებები: „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიულ ორგანოებთან. აჭარის    სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტთან  ერთად სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების გარდა ვიმუშავებთ ახალგაზრდებში სამართლებრივი და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნითაც.  დაიგეგმება ერთობლივი  ბანაკები, ტრენინგები, სპორტული აქტივობები, საგანმანათლებლო სემინარები“-  განაცხადა ჯონი კვინიკაძემ.


მემორანდუმს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორთან ერთად ხელი მოაწერა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  „სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის” უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით მიქელაძემ.  იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ფილიალი განთავსებულია ბათუმის იუსტიციის სახლში. ცენტრი აჭარაში  „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის“ გარდა, ახალგაზრდულ პროექტებს ახორციელებს.

გადაბეჭდვის წესი