სიახლეები

დევნილთა სამინისტრომ 35 ეკომიგრანტი ოჯახი შეარჩია სახლების გადასაცემად

14.05.2015 • 1220
დევნილთა სამინისტრომ 35 ეკომიგრანტი ოჯახი შეარჩია სახლების გადასაცემად

 

პირველ ეტაპზე კომისიის მიერ შერჩეულ იქნა 47 ეკომიგრანტი  ოჯახი, რომლებსაც სამინისტრო ასევე საცხოვრებელ ფართობს შეუსყიდის. სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სტიქიით დაზარალებული ოჯახები განსახლების ადგილსა და საცხოვრებელ სახლს სურვილის მიხედვით აირჩევენ. 

 

ეკომიგრანტების განცხადებებს სწავლობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი „სტიქიური მოვლენების შედეგად გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისია“.

 

სამინისტროს ინფორმაციით, კომისიის მუშაობაში ჩართულები არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სახალხო დამცველის აპარატის,  არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 2015 წლის საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, 90-მდე ეკომიგრანტი ოჯახს უსაფრთხო გარემოში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფას გეგმავს.

 

ამ პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელ ფართობს ძირითადად აჭარაში მცხოვრები ეკომიგრანტებისთვის ყიდულობენ. სამინისტროში ეკომიგრანტი ოჯახებისგან განცხადებების მიღება კვლავაც გრძელდება.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: