რა გადაწყვიტა სასამართლომ „ჯორჯიან მანგანეზის საქმეზე“


საკონსტიტუციო სასამართლომ კომპანია „ჯორჯიან მანგანეზის“ სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილება სასამართლომ რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა.

დღემდე, როცა რომელიმე კომპანიას ზარალის ანაზღაურების უზრუნველყოფა დაეკისრებოდა სასამართლოს მიერ, მას მხოლოდ კანონით განსაზღვრული შვიდდღიანი ვადა ჰქონდა თანხის სადეპოზიტო ანგარიშზე შესატანად. საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ აღნიშნული ვადა გონივრული არ არის და საერთო სასამართლოებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, თავად განსაზღვრონ ზარალის ანაზღაურების ვადა.

მოსარჩელე ასევე ითხოვდა ამ კუთხით გამოსული სასამართლო განჩინების გასაჩივრების უფლებას, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა.


საკონსტიტუციო სასამართლომდე კომპანია „კორჯიან მანგანეზიმ“ საერთო სასამართლოებს მიმართა, როცა სააქციო საზოგადოება „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წერილი გაუგზავნა და უთხრა, რომ შუქს გაუთიშავდა. ამ შეტყობინებამდე „ჯორჯიან მანგანეზს“ ე.წ. გარანტირებული სიმძალვრის საფასური გაეზარდა „ელექტრონული ტარიფების შესახებ“ დადგენილებაში შესული ცვლილებების შესაბამისად.

საკონსტიტუციო სარჩელში კომპანია წერს, რომ ტარიფი 2015 წლის ოქტომბერში გაიზარდა, ნოემბერში კი ელექტროენერგიის საფასურმა მილიონ 230 216 ლარი შეადგინა, 907 955 ლარით მეტი, ვიდრე წინა თვეში.

„იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა საწარმოს კოლაფსს და, სავარაუდოდ, ადამიანთა მსხვერპლს გამოიწვევდა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 07 მარტის განჩინებით, სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით, ბაზრის ოპერატორს, სადავო აქტებიდან გამომდინარე დავალიანების გამო, მოსარჩელისათვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა აეკრძალა,“ – ვკითხულობთ სარჩელში.

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 2016 წლის 29 მარტს ისევ მიმართა სასამართლოს და სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებით გამოწვეული მოსალოდნელი ზარალის ანაზღაურების უზრუნველყოფისთვის „ჯორჯიან მანგანეზისგან“ მოითხოვა სადეპოზიტო ანგარიშზე 5 მილიონ 047 936 ლარის შეტანა. ეს მოთხოვნა სასამართლომ დააკმაყოფილა.

კომპანიამ ამ თანხის შეტანა სადეპოზიტო ანგარიშზე ვერ მოახერხა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით, მას სასამართლოს განჩინების გასაჩივრების უფლებაც არ ჰქონდა.

„ამ ვალდებულების შესრულებას შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ განჩინებით განსაზღვრულ ვადაში ვერ მოახერხებს, რის თაობაზეც სასამართლოს უკვე ეცნობა. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმება კი ნიშნავს, რომ ბაზრის ოპერატორი შპს „ჯორჯიან მანგანეზს“ შეუწყვეტს ელექტროენერგიის მიწოდებას, რაც საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტას გამოიწვევს“, – აღნიშნულია საკონსტიტუციო სარჩელში.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი