რეკლამა

რა ინტერესი აქვს საქართველოს ნატოს მიმართ?

15.02.2016 •
რა ინტერესი აქვს საქართველოს ნატოს მიმართ?

ხშირად დასმული კითხვები

პოლიტიკური: საქართველო, როგორც დემოკრატიული განვითარების გზაზე მყოფი ქვეყანა, ბუნებრივად მიისწრაფვის დემოკრატიული ფასეულობების მქონე განვითარებული ქვეყნების საერთო ოჯახისკენ. შესაბამისად, საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანება, ქვეყნის მშვიდობიანი, უსაფრთხო და დემოკრატიული განვითარების გარანტიაა.

ავდაცვა/სამხედრო: ნატოსთან აქტიური თანამშრომლობის განვითარება ხელს უწყობს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებასა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის გაზრდას.

ნატოს „კოლექტიური თავდაცვის“ პრინციპის შესაბამისად, საქართველო დაცული იქნება ნატოს 28 წევრი ქვეყნის მიერ, რაც ნატოს უსაფრთხოების გარანტს წარმოადგენს _ თავდასხმა ერთ წევრ სახელმწიფოზე განიხილება, როგორც თავდასხმა ნატოს ყველა წევრ სახელმწიფოზე.

უსაფრთხოება: საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში შექმნის ეროვნული უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს და ხელს შეუწყობს მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცებას, როგორც სამხრეთ კავკასიაში, ასევე შავი ზღვის რეგიონში.

საქართველოს, როგორც შეზღუდული რესურსების მქონე პატარა ქვეყანას, სჭირდება ნატოს და მისი წევრი ქვეყნების საერთო ძალისხმევა არსებული საფრთხეების დასაბალანსებლად.

ეკონომიკური: ნატოს წევრობა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ქვეყნის საერთო კეთილდღეობას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, რადგან ალიანსის წევრობა ინვესტორებისთვის წარმოადგენს სტაბილურობის გარანტს.

ნატო

ნატო

მომზადებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის მიერ
ტელ: +995(32) 2 72 35 35;  
ელფოსტა: stratcom@mod.gov.ge;
ვებგვერდი: mod.gov.ge

გადაბეჭდვის წესი