ნეტგაზეთი • RU

ახალი სასაფლაო გარეგანათებით, ოფისითა და საპირფარეშოთი

 

დაბა ჩაქვში მდებარე 177 073 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაში მერია 30 ათას ლარს გადაიხდის. ელექტრონულ ტენდერში პრეტენდენტთა წინადადებების მიღება დაწყებულია და ხვალ, 13 ივნისს დასრულდება. 

 

 

ა(ა)იპ „ბათუმის სასაფლაოები“-ს მიერ გამოცხდებული ელექტრონული ტენდერის მიხედვით, ახლი სასაფლაოს დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს „მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი საერთაშორისო გამოცდილებები ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენებით საქართველოს სპეციფიკური პირობებიდან გამომდინარე“.

 

 

მიღება-ჩაბარების დროს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარული“-ს სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დადებითი დასკვნა სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკურ დავალებასა და ტექნიკურ პირობებში მითითებულ მოთხოვნებთან და საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან, ტექნიკურ რეგლამენტებთან საპროექტო დოკუმენტაციის (გარდა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა) შესაბამისობის შესახებ.

 

 

ტენდერში გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს:

 

 

დასაპროექტებელი ტერიტორიის გაწმენდა;

ტერიტორიის დატერასება სექტორებისა და საფლავების ადგილების მიხედვით;

ლითონის ჭიშკრებისა და ალაყაფის მოწყობა;

სასფლაოების გარე ღობის მოწყობა დეკორატიული მავთულბადით;

სასაფლაოზე არსებული გზის კეთილმოწყობა და სასაფლაოს შიდა გზების მოწყობა;

საპირფარეშოებისა და დახურული ტიპის ყვავილების სავაჭრო ჯიხურის მშენებლობა;

გარე განათების მოწყობა;

წყლის ქსელის მოწყობა;

ორსართულიანი თანმედროვე საოფისე შენობის მოწყობა;

ავტოსადგომის მოწყობა;

სანიაღვრე და საწრეტი არხების მოწყობა;

ელექტრო მომარაგება;

საკანლიზაციო სისტემის მოწყობა;

ბილიკებისა და საჭიროების შემთხვევაში ტერასებს შორის კიბის საფეხურების მოწყობა;

საფლავის არანაკლებ სამი ესკიზური ნიმუშის შედგენა;

ლანდშაფტური დაგეგმარება.

 

 

გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა მომსახურების გაწევა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღისა. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"