ნეტგაზეთი • RU

ცესკოს ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემები გადაეცა

 

დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფისში სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ იოსებ ბაღათურიამ,  ამომრჩეველთა შესახებ მონაცემები ცესკოს თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას გადასცა.

 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად,  სააგენტო ვალდებულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არაუგვიანეს პირველი მაისისა, ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირებისათვის, გადასცეს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებისათვის საარჩევნო უფლების მქონე პირთა შესახებ მონაცემები.

 

 ცესკო უფლებამოსილია არჩევნებამდე არაუგვიანეს 11 დღისა გამოითხოვოს განახლებული ინფორმაცია, რომელსაც სააგენტო კომისიას მიაწვდის სამი დღის განმავლობაში. მონაცემთა აღნიშნული ბაზა იქნება საბოლოო და კიდევ ერთხელ დაზუსტებული, რომლესაც ცესკო სიის ფორმირებისთვის გამოიყენებს.

 

საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად, სააგენტოს მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მიწოდებულ მონაცემებში შეტანილია მოქალაქეთა უახლესი ფოტოსურათები.
 

 ბაზა საერთო ჯამში  3 553 673    პოტენციურ ამომრჩეველს ითვლის.


ჯერ არ დასრულებულა სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ „გაორებების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის პროექტი“, რომელიც მიზნად ისახავდა არსებული გაორებების შესწორებას. პროექტის შედეგად საარჩევნო სიაში ერთი ამომრჩევლი, ერთი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით იარსებებს. 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"