სახლი, სადაც ცხოვრობდა სტალინი

 

 

პუშკინის ქ. N 19 მდებარე სახლს, სადაც სტალინი ცხოვრობდა ანგრევენ.

 

სახლის შესახებ შედგენილ ბარათში, რომლის ავტორები ხელოვნებათმცოდნე მაია ჭიჭილეიშვილი და ძველი ბათუმის კოლექციონერი შოთა გუჯაბიძეა ვკითხულობთ: