პროექტი, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 460 000 ლარი დაიხარჯა, აჭარის მთავრობამ თაროზე შემოდო

2019 წლის ბიუჯეტში აჭარის მთავრობისთვის ახალი ადმინისტრაციული შენობის ასაშენებლად თანხა გათვალისწინებული არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპროექტო -სახარჯთაღრიხვო დოკუმენტი, რომლის შესყიდვის მიზნითაც ბიუჯეტიდან 460 000 ლარი უკვე დახარჯეს, მთავრობამ თაროზე შემოდო. არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით კითხვაზე აჭარის მთავრობაში პასუხობენ, რომ ჯერჯერობით ხარჯთაღრიცხვის მომზადება არ დასრულებულა, ამიტომაც დაზუსტებით არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა. თუმცა … ვრცლად პროექტი, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 460 000 ლარი დაიხარჯა, აჭარის მთავრობამ თაროზე შემოდო