ნეტგაზეთი • RU

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე კონკურსი ცხადდება

ბათუმის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის სხდომაზე დღეს კომისიის წევრებმა იმ განკარგულების პროექტზე იმსჯელეს, რომელიც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსის გამოცხადებას ითვალისწინებს.  აღნიშნული პროექტის მიღების მიზანს M2 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების კონკურსის ჩატარებით ტექნიკურად გამართული მიკროავტობუსების შერჩევა წარმოადგენს.

საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის განყოფილების უფროსი - ემზარ ქავჟარაძე

საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის
განყოფილების უფროსი – ემზარ ქავჟარაძე

განკარგულების პროექტის თანახმად, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსი  „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 კატეგორიის ავტობუსებისთვის სამარშრუტო ხაზებისა და მარშრუტების სქემის დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2018 წლის 29 მაისის N43 დადგენილებით დამტკიცებულ სამარშრუტო ხაზებზე გამოცხადდება.

აღნიშნულ განკარგულებას საკრებულოს წევრები ხვალ, საკრებულოს სხდომაზე განიხილავენ და დამტკიცების შემთხვევაში, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებული იქნება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში უზრუნველყოს  ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გასაცემად კონკურსის ორგანიზება. საკონკურსო კომისიის შექმნის, კონკურსის ჩატარებისა და გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ კომისიის შედეგები წარედგინება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, გამარჯვებულზე ნებართვის გასაცემად. განკარგულების პროექტის თანახმად, საკონკურსო კომისიაში ბათუმის საკრებულო სამი წევრით იქნება წარმოდგენილი.

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის სხდომა

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის სხდომა

კომისიის სხდომაზე, ასევე, იმსჯელეს კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის და ფასის გადახდის წესზე.

სხდომაზე წარმოდგენილი შესაბამისი დადგენილების პროექტის მიხედვით,  ფიქსირებული ნებართვის გაცემის ფასი M2 კატეგორიის ავტობუსებისთვის – 50 (ორმოცდაათი) ლარი, ხოლო M3 კატეგორიის ავტობუსებისთვის 20(ოცი) ლარი იქნება.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი