სიახლეები

ფოსტის ფასადი – გუვენ ბათუმი “ბათუმელების” სტატიას ეხმიანება

24.06.2015 • 1423
ფოსტის ფასადი – გუვენ ბათუმი “ბათუმელების” სტატიას ეხმიანება

 

„ნ. კვაჭაძის 2015 წლის 1-7 ივნისს გამოქვეყნებულ საგაზეთო სტატიაში – „ფოსტის ფასადის ახალი სიცოცხლე“ – ასახული ზოგიერთი ეპიზოდი – კერძოდ კი მისი საუბარი ფოსტის რესტავრატორთა ჯგუფის ხელმძღვანელ და ბათუმის ყოფილი ფოსტის ფასადის რესტვრაციის პროექტის ერთ-ერთ ავტორთან ბატონ სანდრო რუბაშვილთან პირდაპირი გაგებით ისეა ასახული, რომ თითქოს ბევრი დეტალი დაკარგული, ხოლო მისი უნიკალური გუმბათი კი საერთოდ გამქრალი იყოს. 

 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დიალოგის მონაწილე მხარეთა მიერ დაშვებული უზუსტობანი ჩვენი ღრმა რწმენით განპირობებულია იმით, რომ რესტავრატორთა ჯგუფი გვიან ჩაერთო საქმეში, ისინი ინფორმირებული არ ყოფილან შენობაში ჩატარებულ სადემონტაჟო სამუშაოებზე. 

 

გარწმუნებთ, რომ აღნიშნულ ობიექტზე ხსენებული ფასადის აღდგენა და თავის პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება პირველ რიგში ჩვენი პატივისა და ღირსების საქმეა“ – აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ხელს „გუვენ ბათუმის“ პროექტის მენეჯერი მუსა გოზენი აწერს. გადაბეჭდვის წესი