სიახლეები

ვაკანსია დასაქმების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე

15.05.2015 • 1985
ვაკანსია დასაქმების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე

 

ხელფასი 750 ლარი. 

 

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება და მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: საქართველოს კონსტიტუცია; აჭარის კონსტიტუცია; ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’ საქართველოს კანონი,  საქართველოს შრომის კოდექსი, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2011 წლის 13 სექტემბრის №43 დადგენილება.


კანდიდატს ეძლევა ერთ თვიანი გამოსაცდელი ვადა. 
 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული ნორმატიული აქტები იხილეთ აქ.

კონკურსანმა ასევე უნდა იცოდეს საოფისე პროგრამები და ინგლისური ენა კარგად.

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

I – აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა

II – ტესტირება: 
ა) ტესტირება – ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით განსაზღვრულ საკანონმდებლო აქტებში
ბ) ტესტირება – ინგლისური ენაში
გ) კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნის შესამოწმებელი პრაქტიკული დავალება

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი