ნეტგაზეთი • RU

გაცვლითი პროგრამა თურქეთში სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში MEVLANA – ს გაცვლით პროგრამაში რეგისტრაცია და საბუთების მიღება 15 აპრილამდე გრძელდება. ინსტიტუციონალური ტესტი კი ინგლისურ ენაში 2015 წლის 16 აპრილს ჩატარდება.

 

 

Mevlana-ს გაცვლითი პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გაცვლას თურქეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სხვა ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებს შორის. Mevlana-ს გაცვლითი პროგრამა ფინანსდება თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების აღმასრულებელი საბჭოს მიერ.


სტუდენტებს შეუძლიათ ისწავლონ თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთი (მინიმუმ) ან ორი (მაქსიმუმ) სემესტრის განმავლობაში. აკადემიურ პერსონალს შეუძლია ლექციების ჩატარება თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთი კვირიდან (მინიმუმ) სამი თვის განმავლობაში (მაქსიმუმ).


იმისათვის, რომ სტუდენტებმა Mevlana – ში  მიიღონ მონაწილეობა, ისინი უნდა იყვნენ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტები, უნდა ჰქონდეთ კარგი აკადემიური მოსწრება (ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამის სტუდენტებს, რომელთა მოსწრების საშუალო ქულაა (GPA) მინიმუმ 2,5 და მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს, რომელთა მოსწრების საშუალო ქულაა (GPA) მინიმუმ 3 და ფლობდნენ ინგლისურ ან თურქულ ენას. კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების აღმასრულებელი საბჭო დაუნიშნავს ყოველთვიურ სტიპენდიას.


სტუდენტები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროგრამაში, არ იხდიან სწავლის გადასახადს მიმღებ უნივერსიტეტში, მაგრამ ისინი ვალდებულნი არიან გადაიხადონ გადასახადი მშობლიურ უნივერსიტეტში, თუ ისინი სწავლობენ ფასიან სექტორზე.


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

აპლიკაცია;
პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი;
ნიშნების ფურცელი.
ინგლისური ან თურქული ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა/სერტიფიკატი)
საბუთების მიღება იწარმოებს 30 მარტიდან – 15 აპრილამდე;


ტესტირება ინგლისურ ენაში ჩატარდება 16 აპრილს. დაინტერესებულმა პირებმა 30 მარტიდან რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ბსუ-ს საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარებისა სამსახურში. ინგლისური ენის ინსტიტუციური ტესტის ჩაბარება არ მოუწევთ სტუდენტებს, რომელთაც აქვთ B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი საბუთი.


დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბათუმში შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.