Batumelebi | ჯივილ – civil ჯივილ – civil – Batumelebi