“ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი”