IMG_0468

Posted by on July 3, 2016

სარფის საბაჟო. „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერები ლევან ვარშალომიძეს დახვდნენ.

სარფის საბაჟო. „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერები ლევან ვარშალომიძეს დახვდნენ.

Comments are closed.