აგროსერვის ცენტრებს აჭარის მთავრობა ამჯერად ცალ-ცალკე ყიდის – აუქციონები დაწყებულია

აგროსერვის ცენტრის ხუთ შენობას, მიწასთან და მოძრავ ქონებასთან ერთად, აჭარის მთავრობა ამჯერად პირობებით, ცალ-ცალკე ყიდის. წინა აუქციონი, სადაც ეს ქონება ერთ ლოტად, ასევე პირობებით იყიდებოდა, არ შედგა. აუქციონის პირობა ყველა აგროსერვის ცენტრისთვის ერთნაირია – მყიდველმა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 6 თვის ვადაში უნდა აამოქმედოს ლოჯისტიკური ცენტრი; ამოქმედებიდან არანაკლებ 1 თვის ვადაში ცენტრში დასაქმებულების არანაკლებ 90%-ს უნდა … ვრცლად აგროსერვის ცენტრებს აჭარის მთავრობა ამჯერად ცალ-ცალკე ყიდის – აუქციონები დაწყებულია