ონლაინ კაზინოს მოწყობა 5 მილიონი ეღირება – ახალი კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ კანონში შესული ახალი ცვლილებით ონლაინ თამაშობების მოწყობა ფასიანი იქნება. კერძოდ: სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზებისთვის ბიუჯეტში გადასახადი წელიწადში 5 მილიონი ლარი იქნება; სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზებისთვის – წელიწადში 1 მილიონი ლარი; სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებისთვის კი – წელიწადში 100 ათასი ლარი. ახალი ცვლილება უშვებს გამონაკლისსაც: სისტემურ-ელექტრონული ფორმით … ვრცლად ონლაინ კაზინოს მოწყობა 5 მილიონი ეღირება – ახალი კანონი