ნეტგაზეთი • RU

ონლაინ კაზინოს მოწყობა 5 მილიონი ეღირება – ახალი კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ კანონში შესული ახალი ცვლილებით ონლაინ თამაშობების მოწყობა ფასიანი იქნება. კერძოდ:

  • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზებისთვის ბიუჯეტში გადასახადი წელიწადში 5 მილიონი ლარი იქნება;
  • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზებისთვის – წელიწადში 1 მილიონი ლარი;
  • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზებისთვის კი – წელიწადში 100 ათასი ლარი.

ახალი ცვლილება უშვებს გამონაკლისსაც:

  • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზებისთვის, რომლის ნებართვა გაიცემა სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე – გადასახადი წელიწადში 100 ათასი ლარი იქნება;
  • წელიწადში 100 ათასი ლარი იქნება გადასახადი ასევე ისეთი სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზებისთვის, რომლის ნებართვაც გაიცემა სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე [დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ეს გადასახადები დაწესებული არ არის].

ახალი ცვლილებები, რომელიც აღნიშნულ გადასახადებს აწესებს, 2024 წლის 1-ლი ივნისიდან ამოქმედდება.

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით კი:

„აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის უფლება აქვს მხოლოდ აზარტული თამაშობის ორგანიზატორს სამორინის მოწყობის ნებართვით ან/და სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვით [ანუ, ონლაინ თამაშობების მოწყობის ნებართვისთვის ცალკე თანხას არ იხდის].

აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობისთვის დღეს ცალკე ნებართვა არ გაიცემა.

ამასთანავე, სამორინის მოწყობის ერთი ნებართვით ან/და სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ერთი ნებართვით დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინტერნეტდომენის სახელით არსებული ვებგვერდის ორგანიზება.

შემოსავლების სამსახურის განმარტებით: „ვინაიდან აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობისთვის ცალკე ნებართვა არ გაიცემა, აზარტული თამაშობების, მათ შორის სამორინეს თამაშობების სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ორგანიზება შესაძლებელია რეალურად მოწყობილი სამორინეს ან სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში.“

2024 წლის ივნისიდან კი, გადასახადს გადაიხდის ის, ვისაც ონლაინ კაზინო სამორინეს ნებართვის საფუძველზე ექნება მოწყობილი და ამასთან, ონლაინ კაზინოს მოწყობა შესაძლებელი იქნება ცალკე, რეალურად მოწყობილი სამორინეს ნებართვის გარეშეც, თუმცა, სანებართვო მოსაკრებელი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გაცილებით მეტი იქნება.

მოქმედი კანონმდებლობით, ცალკე გადასახადებია დადგენილი [არაელექტრონული] აზარტული და მომგებიანი თამაშობების [მათ შორის სამორინეს] მოწყობის ნებართვისთვის.

ამ გადასახადების სანახავად დააწკაპუნეთ აქ:

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვა:

  • წამახალისებელი გათამაშების მოწყობა − 15 000 ლარი;
  • სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობა – წელიწადში 50 000 ლარიდან 1 000 000 ლარის ჩათვლით;
  • ლოტოსა და ბინგოს მოწყობა (თითოეული სახეობა) – წელიწადში 15 000 ლარი;
  • ტოტალიზატორის მოწყობა − წელიწადში 30 000 ლარიდან 300 000 ლარის ჩათვლით;

სამორინეს მოწყობა:

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (გარდა ქალაქ ბათუმისა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიისა, გუდაურის განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიისა, დაბა ბაკურიანის ტერიტორიისა, აგრეთვე ქობულეთის, ბორჯომის, წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა) – წელიწადში არაუმეტეს 5 000 000 ლარისა;

ქალაქ ბათუმში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ქობულეთისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში – წელიწადში 250 000 ლარი;

  • აზარტული კლუბის მოწყობა − წელიწადში 10 000 ლარიდან 50 000 ლარის ჩათვლით.

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან თავისუფლდება სამორინეს მოწყობა გუდაურის განსაკუთრებული რეგულირების ტერიტორიაზე, დაბა ბაკურიანის ტერიტორიაზე, აგრეთვე წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე.

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან თავისუფლდება ქალაქ ბათუმში, აგრეთვე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში ახლად აშენებული არანაკლებ ასნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობა, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიასა და სოფელ განმუხურში ახლად აშენებული არანაკლებ ოთხმოცნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობა ახლად აშენებული სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობის ნებართვის გაცემიდან 10 წლის განმავლობაში.

ამავე თემაზე:

კაზინოებიდან ქვეყნის ბიუჯეტში 627 მილიონი შევიდა

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com