პედაგოგების სტატუსის დანამატი იანვრიდან 125 ლარით იზრდება – ახალი ბრძანება

2023 წლის იანვრიდან მასწავლებლები სტატუსის გაზრდილ დანამატებს მიიღებენ. შესაბამისი ცვლილება „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში შევიდა. ახალი ცვლილებით, მიმდინარე წლის იანვრიდან, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა იქნება: უფროსი მასწავლებლისათვის – 795 ლარი [იყო 670 ლარი]; წამყვანი მასწავლებლისათვის – 1175 ლარი [იყო 1050 ლარი]; … ვრცლად პედაგოგების სტატუსის დანამატი იანვრიდან 125 ლარით იზრდება – ახალი ბრძანება