ვინ მიიღებს ბინას „ოცნების ქალაქში“ – კრიტერიუმები დააზუსტეს

აჭარის მთავრობამ „ოცნების ქალაქში“ ბინის გაცემის რიგითობის კრიტერიუმები განსაზღვრა. დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა, პირველ ეტაპზე ბინებს მიიღებენ ოჯახები, რომლებსაც ახალი კორპუსების მშენებლობის დასაწყებად დაკავებული ტერიტორიების გათავისუფლება მოუწევთ. „ოცნების ქალაქის“ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შესახებ პროგრამის მიხედვით პირველ ეტაპზე ბინებს მიიღებენ ასევე ოჯახები, რომელთა შემადგენლობაშია შშმ სტატუსის მქონე … ვრცლად ვინ მიიღებს ბინას „ოცნების ქალაქში“ – კრიტერიუმები დააზუსტეს