სოციალურად დაუცველი ოჯახების გადამოწმება იწყება – ვინ მიიღებს საარსებო შემწეობას

მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელახალი გადამოწმება 2022 წლის პირველი აპრილის შემდეგ განახლდება. მთავრობის ახალი დადგენილებით კი, ის ოჯახები, რომლებსაც პირველ აპრილამდე წარმოეშვათ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შეწყვეტის და/ან „საარსებო შემწეობის“ შეჩერების/შეწყვეტის საფუძვლები, საარსებო შემწეობას პირველი აპრილის შემდეგაც უწყვეტად მიიღებენ მანამ, ვიდრე მათ ხელახლა არ გადაამოწმებენ. გადამოწმებამდე ამ ოჯახებს შეუნარჩუნდებათ არსებული სარეიტინგო ქულებიც. რაც შეეხება … ვრცლად სოციალურად დაუცველი ოჯახების გადამოწმება იწყება – ვინ მიიღებს საარსებო შემწეობას