რომელ სოფელში როდის დაიწყება მიწის უფასო რეგისტრაცია – გრაფიკი

მიწის უფასო რეგისტრაცია აჭარაში 2022 წლის ივლის-აგვისტოში ხუთი მუნიციპალიტეტის 12 თემში და მათში შემავალ სოფლებში უნდა დაიწყოს. 2022 წლის ივლისში საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები დაიწყება: დანდალოში, წონიარისში [ქედა] დღვანში, უჩამბასა და ჭვანაში [შუახევი] ხიხაძირში, სხალთაში, ღორჯომსა და ფუშრუკაულში [ხულო] 2022 წლის აგვისტოში კი: ბობოყვათსა და დაგვაში [ქობულეთი] ახალშენში [ხელვაჩაური] საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები აჭარის სხვა თემებში/ სოფლებში … ვრცლად რომელ სოფელში როდის დაიწყება მიწის უფასო რეგისტრაცია – გრაფიკი