აჭარაში ეკომიგრანტები 30 000, ხოლო ხანძრით დაზარალებულები 20 000 ლარს მიიღებენ

აჭარაში ეკომიგრანტებისთვის სახლების შესასყიდად, ასევე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების ოდენობა 2022 წლის იანვრიდან 5-5 ათასი ლარით გაიზარდა. შესაბამისად: სტიქიით  დაზარალებული [ეკომიგრანტი] ოჯახი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, მიიღებს მაქსიმუმ 30 ათას ლარს, ნაცვლად 25 ათასი ლარისა; ხოლო ოჯახი, რომლის საცხოვრებელი სახლი ხანძრის შედეგად მთლიანად განადგურდა, მიიღებს 20 ათას ლარს, ნაცვლად 15 ათასი ლარისა. აჭარის … ვრცლად აჭარაში ეკომიგრანტები 30 000, ხოლო ხანძრით დაზარალებულები 20 000 ლარს მიიღებენ