როდის დაიწყებს მუშაობას ბათუმის ახალი მერი და საკრებულო?

როდის შეიკრიბება ბათუმის ახალი საკრებულო და დაიწყებს მუშაობას ახალი მერი? – თარიღის განსაზღვრა შემაჯამებელი ოქმების მიღებაზეა დამოკიდებული, საარჩევნო დავების განხილვა კი, ჯერ არ დასრულებულა. კანონმდებლობით განსაზღვრულია ვადები, რა დროში უნდა მიიღოს ცესკომ შემაჯამებელი ოქმი  და ახალი მოწვევის საკრებულოებიც მოიწვიოს. საია-ს იურისტის, მირზა მამულაძის განმარტებით, ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომას ცესკო იწვევს არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 30 … ვრცლად როდის დაიწყებს მუშაობას ბათუმის ახალი მერი და საკრებულო?