პანდემიის პერიოდში საქართველოში 112 ათასი ავტომანქანა შემოიტანეს, 43 ათასი კი გაიტანეს

პანდემიის ერთ წელში, 2020 წლის მარტიდან 2021 წლის მარტის ჩათვლით, საქართველოში ჯამში 156 496 ავტომობილის იმპორტ-ექსპორტი განხორციელდა. აქედან 141 811 მსუბუქი ავტომობილი იყო. პანდემიის დროს ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტი, პანდემიამდე ერთ წელთან შედარებით, 135 594-ით შემცირდა [2019 წლის მარტიდან 2020 წლის მარტამდე ანუ არაპანდემიის დროს, ავტომობილების იმპორტ-ექსპორტმა საქართველოში რაოდენობრივად, ჯამში 292 090 შეადგინა]. იმპორტ-ექსპორტის მონაცემები 2020 წლის … ვრცლად პანდემიის პერიოდში საქართველოში 112 ათასი ავტომანქანა შემოიტანეს, 43 ათასი კი გაიტანეს