როდის მიიღებს 8 735 მედალოსანი კუთვნილ ოქროსა და ვერცხლის მედლებს

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო თითქმის ერთი თვეა იკვლევს ბაზარს მოსწავლეებისთვის გადასაცემი მედლების შესასყიდი ფასის დასადგენად. მედლები არ მიუღიათ 2019 და 2020 წლის კურსდამთავრებულებს, ასევე მედლის გარეშე დარჩენილია 3 მედალოსანი, რომლებმაც საჯარო სკოლა 2018 წელს დაამთავრეს. სააგენტოს მონაცემებით, სულ შესასყიდია 8 735 მოოქროვილი და მოვერცხლილი მედლები და ამდენივე მედლების ჩასადები კოლოფები. აქედან 6 622 … ვრცლად როდის მიიღებს 8 735 მედალოსანი კუთვნილ ოქროსა და ვერცხლის მედლებს