რა უნდა ქნათ, თუ სამუშაოდ თურქეთში წასასვლელად დადებითი პასუხი ვერ მიიღეთ

აჭარის დასაქმების სააგენტოს მონაცემებით, 10 აგვისტოს მდგომარეობით, თურქეთში სამუშაოდ წასასვლელად სპეციალურ პროგრამაში სულ დარეგისტრირდა 423 მოქალაქე, რომელთაგან დადებითი პასუხი მიიღო 110-მა, დანარჩენს კი, დაეგზავნათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები დოკუმენტაციის დაზუსტებაზე. სააგენტოს ინფორმაციით, შემუშავებულ იქნა ძირითადად სამი ალტერნატიული შეტყობინება, რომლითაც პირისათვის ცნობილი გახდება, თუ რა სახის ხარვეზია განცხადებაში და რის დაზუსტებას ითხოვს სამუშაო ჯგუფი: : თქვენ მიერ … ვრცლად რა უნდა ქნათ, თუ სამუშაოდ თურქეთში წასასვლელად დადებითი პასუხი ვერ მიიღეთ