შშმ პირები მათთვის განკუთვნილი სოციალური პროგრამებით თანაბრად ვერ სარგებლობენ – აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე [შშმ] პირების ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტი ჩაატარა. აუდიტის პერიოდი იყო 2017-2018 წლები და 2019 წლის პირველი ნახევარი, თუმცა, „ანგარიშის დასკვნებისა და რეკომენდაციების ფორმულირებისას გათვალისწინებულ იქნა 2019 წლის ბოლომდე პერიოდი“. აუდიტის ობიექტები იყო – საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და მის კონტროლს დაქვემდებარებული სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო. „შშმ პირებისთვის … ვრცლად შშმ პირები მათთვის განკუთვნილი სოციალური პროგრამებით თანაბრად ვერ სარგებლობენ – აუდიტი