სოკარი: მარტში ვინც გადაიხადა 114 ლარი და ნაკლები, თანხა შეენახებათ პირად ანგარიშზე

აბონენტმა, რომელმაც მარტის თვეში მოიხმარა 200 და ნაკლები კუბ/მ გაზი, ანუ გადასახდელი აქვს 114 ლარი ან ამაზე ნაკლები, მას გაზის გადასახადს სახელმწიფო დაუფარავს. „სოკარ ჯორჯია გაზში“ აცხადებენ, რომ იმ აბონენტებს, რომელთაც უკვე გადაიხადეს მარტის თვის გადასახადი და მოხმარებული ჰქონდათ ბუნებრივი გაზი არაუმეტეს 200 კუბ/მ-სა [ანუ, არაუმეტეს 114 ლარი], სუბსიდიის თანხა აესახებათ პირად ბარათზე. ანუ, მარტის … ვრცლად სოკარი: მარტში ვინც გადაიხადა 114 ლარი და ნაკლები, თანხა შეენახებათ პირად ანგარიშზე