ბათუმში მიწა გაძვირდა

ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწის ნორმატიული ფასი გაიზარდა. მაგალითად, ცენტრალურ ზონაში, ეს ფასი 22-23 პროცენტით მეტია ვიდრე გასულ, 2019 წელს. მაგალითად, თუ გასულ წელს 1 კვ/მ მიწის ნორმატიული ფასი, ცენტრალური ზონის I ქვეზონაში იყო 486 ლარი, წელს 594 ლარია. ქალაქის საკრებულომ მიწის ნორმატიული ფასის გაზრდის შესახებ დადგენილება 2020 წლის 25 თებერვალს მიიღო, რომელიც 28 თებერვლიდან … ვრცლად ბათუმში მიწა გაძვირდა