ჰაერში მტვრის ნაწილაკების შემცველობა ბათუმში დასაშვებ ნორმას აღემატება

დღეს, 5 ნოემბერს, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ავტომატური სადგურის მიერ დაფიქსირებული მონაცემებით, ბათუმში ჰაერი მტვრის ნაწილაკებითაა დაბინძურებული. მყარი ნაწილაკების [PM10 მკგ/მ3 და PM2.5 მკგ/მ3 ] შემცველობა ჰაერში 2019 წლის 5 ნოემბრის 11:00 საათის მონაცემების შესაბამისად არის: 83.23 და 44.01, რაც დაშვებულ ნორმას აღემატება. PM10 მკგ/მ3 -ის მაჩვენებელი 35-დან-50-მდე არის „საშუალო“; დღეს არსებული მაჩვნებელი კი, [83.23] არის „ცუდი“; … ვრცლად ჰაერში მტვრის ნაწილაკების შემცველობა ბათუმში დასაშვებ ნორმას აღემატება