როგორ გადარიცხავენ საპენსიო თანხას საჯარო სამსახურები და იქ დასაქმებული პირები

2019 წელს, დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართულ საჯარო უწყებებში დასაქმებულ პირებს, თავიანთ საპენსიო ანგარიშზე შესატანი ხელფასის 2%-ს ის უწყებები გადაურიცხავენ, სადაც არიან დასაქმებულები. ორგანიზაცია თანხას დასაქმებულის სახელით გადარიცხავს ამავე მოხელის პირად საპენსიო ანგარიშზე. ანუ, საჯარო მოხელეს მხოლოდ დაუბეგრავი ხელფასის 2% ჩამოეჭრება. ეს ეხება ყველას, ვინც მუშაობს სახელმწიფო, აჭარის, თუ მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან დაფინანსებულ დაწესებულებებში. დაგროვებით საპენსიო სქემაში … ვრცლად როგორ გადარიცხავენ საპენსიო თანხას საჯარო სამსახურები და იქ დასაქმებული პირები