დღეიდან გამკაცრდა კანონი ოჯახში ძალადობაზე 

დღეიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულების შესახებ, რომელიც შემაკავებელი და დამცავი ორდერებით დაკისრებული ვალდებულებების დარღვევის პირველივე შემთხვევისას, მის დამრღვევს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობას აკისრებს. ცვლილების თანახმად, პირის მიერ წარსულში ოჯახური დანაშაულის ან/და ოჯახში ძალადობის ჩადენის ფაქტი გათვალისწინებულია, როგორც პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება. შსს-ს ინფორმაციით, გამკაცრდა სასჯელი არასრულწლოვნის თანდასწრებით ჩადენილი ოჯახური და დისკრიმინაციული დანაშაულისათვის. „ასევე, ოჯახში … ვრცლად დღეიდან გამკაცრდა კანონი ოჯახში ძალადობაზე