2,5 მილიონი ლარი სესხის პროცენტისა და ძირის დასაფარად – აჭარის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2019 წელს აჭარის ბიუჯეტიდან 2 501 356 ლარი უცხოეთიდან მიღებული სესხების მომსახურებას [პროცენტს] და ამ სესხების ნაწილის [ძირი] დაბრუნებას მოხმარდება. 2019-2022 წლებში კი აჭარის ბიუჯეტიდან დაგეგმილია სესხის პროცენტისა და ძირი თანხის დაფარვა, ჯამში 11 406 085 ლარის ოდენობით. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის ბიუჯეტი ორი ორგანიზაციისგან მიღებულ სესხს ფარავს. ეს ორგანიზაციებია: ევროპის რეკონსტრუქციისა და … ვრცლად 2,5 მილიონი ლარი სესხის პროცენტისა და ძირის დასაფარად – აჭარის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი