ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები შესაძლო გათავისუფლების შესახებ გააფრთხილეს

ბათუმის საკრებულოს აპარატისთვის ახალი სტრუქტურის შესაქმნელად სამუშაო ჯგუფი მუშაობს. საკრებულოს განმარტებით, გადაწყვეტილება სამთავრობო სტრუქტურებიდან მიღებულ რეკომენდაციას უკავშირდება. ამ რეკომენდაციის თანახმად, ბათუმის მერია და საკრებულო ერთ საგადასახადო გადამხდელად უნდა დარეგისტრირდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკრებულოსა და მერიას ცალ-ცალკე ბუღალტერია ან შესყიდვების სამსახური არ დასჭირდება.

საკრებულოში მიიჩნევენ, რომ  ამ ცვლილების განხორციელება მიზანშეწონილია ახალი საბიუჯეტო წლიდან, მანამდე კი სამუშაო ჯგუფმა ახალ სტრუქტურაზე მუშაობა უნდა დაასრულოს. საკრებულოში ვარაუდობენ, რომ რეორგანიზაციის შედეგად აპარატის თანამშრომლებს სამსახურის დატოვება არ მოუწევთ და ისინი სხვა სამსახურებში სპეციალისტებად გადანაწილდებიან.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება აპარატში რეორგანიზაციის შედეგად შტატების შემცირებისას გასათავისუფლებელ მოხელეთა მობილობას ითვალისწინებს.

საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამის ბრძანებაში აღნიშნულია:

  • „შტატების შემცირებისას გასანთავისუფლებელ პირთა (თანამშრომელთა) მობილობის განხორციელება პირველ რიგში შიდა რესურსის ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო მისი შეუძლებლობის დროს სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროსთან“ თანამშრომლობის საფუძველზე სხვა საჯარო დაწესებულებაში (არაუგვიანეს 15.12. 2018 წ.);
  • შტატების შემცირების გამო გათვალისწინებულ მოხელეთა მობილობის შეუძლებლობის შემთხვევაში მისი განთავისუფლება და მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხვა (ბრძანების გამოცემა არაუგვიანეს 15.12.2018 წ., ბრძანების ამოქმედება 2019 წლის 01
    იანვრიდან);
  • შტატის შემცირების გამო გათავისუფლებულ მოხელეებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) კანონით გათვალისწინებული კომპენსაციის გაცემა (არაუგვიანეს 20.12.2018 წ.).

 

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი