ევროსტანდარტების მიხედვით საბავშვო სათამაშოებმა ექვსი ტიპის შემოწმება უნდა გაიაროს

ევროკავშირის დირექტივა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ძალაში 2019 წლიდან შევა. დირექტირების ძალაში შეცვლის შემდეგ, ბავშვებისთვის გაიყიდება უსაფრთხო სათამაშოები. ყველა სათამაშო გაივლის – ქიმიურ, ფიზიკურ, მექანიკურ, ელექტრო, რადიაქტიურ და ჰიგიენურ ანალიზს. მომხმარებელმა ყიდვის დროს უნდა აირჩიოს სათამაშო CE (ევროპულ სტანდარტთან შესაბამისობის ნიშანი) ნიშნით. ამ დროისთვის საქართველოში სათამაშოების უსაფრთხოების კონტროლს არც ერთი უწყება არ ახორციელებს. მომავალი წლიდან კი … Continue reading ევროსტანდარტების მიხედვით საბავშვო სათამაშოებმა ექვსი ტიპის შემოწმება უნდა გაიაროს