Batumelebi | კოოპერატივების მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროგრამები მიმდინარეობს კოოპერატივების მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროგრამები მიმდინარეობს – Batumelebi
RU | GE  

კოოპერატივების მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროგრამები მიმდინარეობს

დღეისათვის  1500 -ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივია რეგისტრირებული. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნა, ხელს უწყობს ფერმერთა ძლიერი ფენის ჩამოყალიბებას, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების დანერგვას.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი მიშელაძის თქმით,  დღეს არსებული კოოპერატივების წარმატებული მომავალი მეტწილად დამოკიდებულია მათ გამსხვილებაზე რათა მიეცეთ საშუალება მხოლოდ პირველადი პროდუქციის მწარმოებლებად კი არ ჩამოყალიბდნენ არამედ ე.წ. მეორე დონის კოოპერატივებად ჩამოყალიბებით მათ შექმნან სრული საწარმოო ციკლი კოოპერაციის ფარგლებში და ბაზარს მიაწოდონ საბოლოო პროდუქცია, რაც  მათ  დამატებით შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას მისცემს.

კოოპერატივების მხარდასაჭერად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო არაერთ პროგრამას ახორციელებს. მეფუტკრეობისა და რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში რეგისტრაცია პარალელურად ონლაინ რეჟიმში  მიმდინარეობს.

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მეფუტკრეობისათვის საჭირო ინვენტარი – ხის სკა (რუტი, დადან ბლანტი) ან/და პენოპოლისტიროლი, 2 200 ლიტრის მოცულობის თაფლის შესანახი ჭურჭელი და თაფლის საწური (ციბრუტი) – კოოპერატივებს ღირებულების 30%-ად გადაეცემათ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია პროგრამაში მონაწილე თითოეული კოოპერატივის მიერ წარმოდგენილ თაფლის ერთ ნიმუშს ლაბორატორიულ შემოწმებას უფასოდ ჩაუტარებს.
პროგრამაში მონაწილე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები მიიღებენ ტექნიკურ დახმარებას „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბერის №714 დადგენილების ძირითადი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით.
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული კოოპერატივების სკების (როგორც მონაწილის საკუთრებაში არსებული, ისე კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში გადაცემული) აღრიცხვა-რეგისტრაცია ხორციელდება სკაზე შესაბამისი ნიშნის (სააღრიცხვო ბარათის) დამაგრებით, რაც ხელს შეუწყობს მიკვლევადობას და უზრუნველყოფს ხარისხიანი და უვნებელი თაფლის წარმოებას.

მეფუტკრეობის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაციის პირველი ეტაპზე 98 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა უკვე მიიღო 7 588 სკა.

სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაციის მეორე ეტაპის შედეგად, 51 კოოპერატივს 3 609 სკა გადაეცემა, 19 კოოპერატივი მიიღებს 19 ერთეულ თაფლის საწურს და ჯამურად 41 800 ლიტრის მოცულობის თაფლის შესანახ ჭურჭელს.

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია  დისტანციურად   სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებ -გვერდზე.

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის  დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების  შემთხვევაში რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს  გადაეცემათ სხვადასხვა სიმძლავრის რძის მიმღებ-გადამამუშავებელი მცირე საწარმო,  რომლებიც აღჭურვილი იქნება  ნედლი რძის კონტროლის საველე ლაბორატორიული ხელსაწყოებით. პროგრამაში მონაწილე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშობრივი გაუმჯობესებისა და პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით  გადაეცემათ ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო აღჭურვილობა. კოოპერატივები,ასევე მიიღებენ ტექნიკურ დახმარებას ტრეინინგების სახით.

როგორც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშლაძე აცხადებს, მეფუტკრეობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვით კოოპერატივების ეძლევათ შესაძლებლობა დიდი რაოდენობით ერთგვაროვანი პროდუქტი აწარმოონ, ასევე  პროგრამის ფარგლებში საფუტკრეებს უკვე მიეცემათ საშუალება მიკვლევადი გახდეს მათი წარმოებული პროდუქცია რაც ხელს შეუწყობს  საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქციის გატანას.

მესაქონლე კოოპერატივებს  კი  ეძლევათ საშუალება სტანდარტების დაცვით მოახდინონ რძის მიღება ერთის მხრივ ერთობლივად მიაწოდონ რძის საწარმოებს მაღალხარისხიანი რძე რაც გაზრდის კოოპერატივების მეპაიეების შემოსავლებს და კოოპერატივების კონკურენტსუნარიანობას მეორეს მხრივ კოოპერატივების ეძლევათ შესაძლებლობა მისი  მეპაიეების წარმოებული რძე მიიღონ და აწარმოონ რძის პროდუქტები რაც ხელს შეუწყობს საწარმოო ციკლის გაზრდით და საბოლოო პროდუქციის ზრდით კოოპერატივების მეპაიეების შემოსავლების ზრდას.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „ვაშლარა“ 2015 წელს, ვანში დაფუძნდა  და მეფუტკრეობის მიმართულებით საქმიანობს, კოოპერატივის თავმჯდომარის მინდია ქავთარაძის  თქმით  სახელმწიფო პროგრამის დახმარებით გავზარდეთ სკების რაოდენობა, რამაც გაგვიზარდა თაფლის პროდუქტიულობა და შესაბამისად გაგვეზარდა შემოსავალიც.  ჩვენთვის მეტად ხელმისაწვდომი გახდა სასოფლო-სამეურნეო  ტექნიკა, გვეძლევა ჩვენი ცოდნის გაუმჯობესების საშუალება და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვეცნობით თანამედროვე ტექნოლოგიებს.“

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამაში რეგისტრაცია 10 ივლისამდე, ხოლო რძის მწარმოებელი კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამაში რეგისტრაცია 1 ივლისამდეა შესაძლებელი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზე.

„არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, საქართველოში კოოპერატივების მნიშვნელობა ან უგულებელყოფილი იყო ან არასწორად იყო გაგებული. კოოპერატივს ხშირად ძველ, საბჭოთა კოლმეურნეობასთან აიგივებდნენ. დღეს მდგომარეობა სრულიად შეცვლილია და სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი ბევრად უკეთაა აღქმული. ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის დასახმარებლად მომუშავე ევროკავშირისა და FAO–ს (სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია) ექსპერტების ძალისხმევის შედეგია.

კოოპერატივის მიზანი პროდუქციის მოცულობის გაზრდაში ფერმერთა დახმარებაა, სასოფლო–სამეურნეო მასალის – თესლი, სასუქი და ა. შ. – ერთად მოპოვებისა და ბაზარზე ერთობლივად გასვლის გზით. ამდენად, წარსულში მოქმედი მოდელის გაცოცხლების ნაცვლად, კოოპერატივი ფერმერებს ღია საბაზრო ეკონომიკით სრულად სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს. დღევანდელ მსოფლიოში ვაჭრობა უმეტესწილად დიდ მოცულობებს, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის რთული სტანდარტების დაცვას მოითხოვს. თუ მცირემასშტაბიანი ფერმერული მეურნებები თანამშრომლობასა და პროდუქციის ერთობლივად გაყიდვას ვერ შეძლებენ, ბაზარზე გაღწევა ძალიან გაუჭირდებათ.

ევროკავშირი ამაყობს საქართველოში კოოპერატივების პოზიტიური მიმართულებით განვითარებაში შეტანილი წვლილით. ბევრი წლის წინ, როდესაც ამ საკითხს ყურადღებას თითქმის არავინ უთმობდა, ევროკავშირმა მთავრობასთან, პარლამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან წამოიწყო დიალოგი იმ როლის შესახებ, რომლის შესრულება შეეძლოთ კოოპერატივებს საქართველოში მცირე ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროცესში.“ – განაცხადეს  ევროკავშირის წარმომადგენლობაში.

12052646_992764177465492_7552483659086829453_o

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ვებ-გვერდი: www.moa.gov.ge
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი