ემიგრირებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება დაიწყო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ 2015 წლიდან დამოუკიდებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით დაიწყო სამშობლოში ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება. აღნიშნულის მისაღწევად სამინისტრომ სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხა გრანტის სახით გადასცა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ სარეინტეგრაციო სერვისების მიწოდებას დაბრუნებული მიგრანტებისთვის.

აჭარასა და გურიაში აღნიშნულ პროგრამას მეორე წელია ანხორციელებს ჩვენი ორგანიზაცია, კავშირი „წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი-ბათუმი“(GCRT-Batumi).

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს (საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლებით), რომლებიც:

  • საზღვარგარეთ მიგრაციაში იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ თავშესაფრით;
  • სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

პროგრამა მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

  • ბენეფიციართა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სოციალური ბიზნესპროექტების დაფინანსება (მაქსიმუმ 4000 ლარი).
  • ბენეფიციართა დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვაში ხელშეწყობა.
  • სამედიცინო რეაბილიტაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შესახებ ბენეფიციართა ინფორმირებას, ამ სერვისებში მათ ჩართვას. გრანტის ფარგლებში ბენეფიციართათვის სამედიცინო გამოკვლევების, მკურნალობის ჩატარებას და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ასევე ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას (მაქსიმუმ 1000 ლარი).

მიგრანტთა რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამა 2017 წელს ფარავს მთელ საქართველოს. სერვისები, რომლებსაც ბენეფიციარებს ვთავაზობთ, მორგებული იქნება მათ კონკრეტულ საჭიროებებზე, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ ღირსეულ რეინტეგრაციას, რაც თავის მხრივ შეამცირებს  ემიგრაციაში არალეგალურად განმეორებითი გამგზავრების რისკებს.

ნანა გორგილაძე
GCRT-ბათუმის
დირექტორი

ლოგოები ჩვენი და დევნ სამინისტროს (1)

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.