ვის გადაეცემა ქონება საკუთრებაში უსასყიდლოდ – ახალი ინიციატივა

პირს, რომელიც დაადასტურებს, რომ ის ათ წელზე მეტ ხანს ცხოვრობს მის მიერ დაკავებულ არასაცხოვრებელ ფართობში, აჭარის მთავრობა მას ამ ფართობს უსასყიდლოდ გადასცემს – ამას აჭარის მთავრობის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც აჭარის ქონების მართვის წესში ცვლილებები უნდა შევიდეს.

კანონპროექტის მიხედვით, მთავრობას დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარუდგინოს კომუნალური გადასახადების გადახდის ქვითრები და ორი მოწმე, რომლებიც დაადასტურებენ მის მიერ მთავრობისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას ფაქტობრივი მფლობელობის შესახებ. ინფორმაცია შეიძლება უბნის რწმუნებულთანაც გადამოწმდეს.

ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში აჭარის მთავრობას უფლება ექნება კერძო პირს ქონება არა სიმბოლურ ფასად, არამედ უსასყიდლოდ გადასცეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის, გელა ცინცაძის განმარტებით, ეს მოქლაქეს ისეთ ბიუროკრატიულ პროცესს აარიდებს, როგორციაა სიმბოლური თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, შემდეგ მისი რეესტრში რეგისტრაცია და სხვა პროცედურები.

პროექტის მიხედვით, ეს წესი გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებსაც აჭარის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ფაქტობრივ მფლობელობაში გააჩნიათ ფართობი.

წესის მოქმედება არ გავრცელდება იმ შემთხვევებზე, თუ:

  • ფართობთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სასამართლო დავა ფაქტობრივი მფლობელობის ან საკუთრების თაობაზე;
  • დადგენილი წესის შესაბამისად არ დგინდება პირის მიერ ფართობის საცხოვრებელი დანიშნულებით გამოყენების ფაქტი;
  • კომისიისათვის ცნობილი გახდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც შესაბამისი ფართობით სარგებლობის უფლება დაუდგინდა სხვა პირს.

პროექტის მიხედვით ფაქტობრივ მფლობელებად არ ჩაითვლებიან და, შესაბამისად, ამ წესით განსაზღვრული უფლებები არ წარმოეშობათ იმ პირებს, რომლებიც ფართობს სარგებლობენ ფაქტობრივ მფლობელთან შეთანხმებით.

ქონების განკარგვის შესახებ დადგენილებაში ცვლილების პროექტი მთავრობამ აჭარის უმაღლეს საბჭოს უკვე წარუდგინა. ინიციატივის ავტორი აჭარის მთავრობის თამჯდომარე ზურაბ პატარაძეა. ინიციატივა უმაღლესი საბჭოს ბიურომ უკვე განიხლა და მისი პლენარულ სხდომაზე გატანის გადაწყვეტილება მიიღო.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი