მეხუთე მცდელობა – ბათუმში ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა ისევ იყიდება

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ოთხი უშედეგო მცდელობის შემდეგ გასაყიდად ისევ გამოიტანა.

აუქციონის პირობების მიხედვით, ამჯერად სამინისტრო ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობას ბათუმში, ასევე მასთან დაკავშირებულ ძირითად საშუალებებსა და მცირეფასიან ინვენტარს ერთ ლოტად, 15 მილიონ ლარად და პირობებით ყიდის.

თავდაპირველად სამინისტროს ეს ქონება 5 მილიონ 850 ათას დოლარად ჰქონდა აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი, შემდეგ  ფასი 4 მილიონ 95 000 დოლარი იყო.

აუქციონის პირობების მიხედვით, მომავალმა მესაკუთრემ ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს ხუთი თვის ვადაში სამინისტროს საკუთრებაში გადაცემული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოსთან გაფორმებული ხელშეკრულება უნდა წარუდგინოს.

მყიდველმა იმავე ვადაში, ქონების მესაკუთრესთან, ბათუმის მერიასთან უნდა გააფორმოს ხელშეკრულება ეროვნული ბანკის შენობის ფასადზე განთავსებული ასტრონომიული საათის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით.

აუქციონის პირობაა, ასევე, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოცდაოთხი თვის ვადაში საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაში არანაკლებ ოცდახუთნომრიანი სასტუმროსა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების ამოქმედება; ამ ობიექტების ამოქმედებიდან ორ თვეში კი ინვესტორმა არანაკლებ 50 მოქალაქე უნდა დაასაქმოს, რომელთა  90% საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს.

მყიდველმა უნდა აიღოს ასევე სასტუმროსა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პროფილისა და დასაქმებულთა რაოდენობის მუდმივად ოცი წლის ვადით შენარჩუნების ვალდებულება.

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს ოცდაოთხი თვის ვადაში მყიდველმა არანაკლებ 12 000 000 (თორმეტი მილიონი) ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი