03

ბათუმის სასწრაფო დახმარების ცენტრი ავტოპარკს აახლებს

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ ავტომანქანების შესყიდვას ტენდერის საშუალებით და ამასთან, ჩანაცვლების გზით განახორციელებს. სპეციალური დანიშნულების 9 ავტომანქანა [რაც ამჯერად აქვს ცენტრს] გადაეცემა ტენდერში გამარჯვებულს 6 ერთეული ახალი ავტომანქანის ცენტრისთვის გადაფორმების შემდეგ.

სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით, ჩანაცვლების გზით შესასყიდი 6 ახალი ავტომანქანის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 480 ათას  ლარს. ამ თანხაში 143 ათასი ლარი ჩასანაცვლებელი 9 ავტომანქანის ღირებულებაა, 29 ათასი ლარი სამედიცინო დახმარების ცენტრის საკუთარი სახსრები, ხოლო 307 ათას 500 ლარი – ბათუმის მერიის სუბსიდირება.

ჩასანაცვლებელი 9 ავტომანქანა „სამხარაულის ბიურომ“ შეაფასა.

nmanqana

სამედიცინო დახმარების ახალი ავტომანქანები 2016-2017 წლებში უნდა იყოს გამოშვებული. ტენდერი მიმდინარე წლის 20 თებერვალს დასრულდება.

„ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში“ სულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 13 ჯგუფია.

ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი ტელ.: [0422] 27 45 12 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com