პოლიტიკურად არასაიმედო ჯონიჯონის პატარა ოთახის კედლები მისი ნამუშევრებითაა დაფარული. ძირითადად წითელი და ყვითელი ფერები სჭარბობს, პორტრეტებიცაა და სიუჟეტური ნამუშევრებიც, თუმცა მთლად ზუსტად არც ერთი და არც მეორე. ჯონი ჯიჯიეშვილი ხატვას თავისებურად უდგება, თითქმის არ იყენებს მწვანე და ლურჯ ფერებს და არც ხატვის აკადემიურ წესებს დაგიდევთ.