ადმინისტრაციული პატიმრობის გასაჩივრება უკვე შეიძლება – საკონსტიტუციოს ახალი გადაწყვეტილება

თუკი სასამართლო კონკრეტული სამართალდარღვევის ფაქტზე ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეგიფარდებთ, თქვენ ამ გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრების უფლება გექნებათ. აქამდე ადმინისტრაციული სახდელების გასაჩივრების უფლებას კანონი მოქალაქეს არ აძლევდა. გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო დღეს, 19 ოქტომბერს. თუმცა იგი მომავალი წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება.

მოქალაქე დავით მალანიას სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მოქალაქე არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდა „ადამინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ იმ სამართლებრივ ნორმებს, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოო იყო და არ საჩივრდებოდა.

დავით მალანია სასამართლოში აღნიშნავდა, რომ სააპელაციო სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით და სადავო ნორმით დადგენილი აკრძალვა არღვევდა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას.

საკონსტიტუციო სასამართლომ კი მიიჩნია, რომ კანონით დადგენილ ამ შეზღუდვას „ლეგიტიმური მიზნები“ გააჩნია – პროცესის ეკონომიურობის უზრუნველყოფა და სასამართლოს გადატვირთულობისგან დაცვა. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ სამართალდარღვევის სიმძიმეს „მომეტებული ინტერესი“ გააჩნია. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სამართალდარღვევის დადგენის შემდეგ შეფარდებულ ჩვეულებრივ სახდელებს, მაგალითად, ჯარიმას, სააპელაციო სასამართლოში ისევ ვერ გაასაჩივრებთ, ადმინისტრაციულ პატიმრობას  – კი.

„საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, გასაჩივრების მომეტებული ინტერესის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორია ჩადენილი სამართალდარღვევის სიმძიმე. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დგინდება პირის მიერ მძიმე სამართალდარღვევის ჩადენა, მის მიერ სასამართლოს გადაწვეტილების გასაჩივრების უფლებას ვერ გადაწონის პროცესის ეკონომიურობისა და სასამართლოს განტვირთვის ლეგიტიმური მიზნები.

სასამართლომ დაადგინა, რომ ქმედებები, რომლებიც სახდელის სახით ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს, თავისთავად მიჩნეულ უნდა იქნეს მძიმე სამართალდარღვევებად. შესაბამისად, ამ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით მიღებული პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების  შეზღუდვა არღვევს კონსტიტუციის მოთხოვნებს,“ – აღნიშნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე მიუთითა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების არსებობის ერთ-ერთი მიზანია ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბება და სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გასაჩივრების დაუშვებლობა იმ პირობებში, როდესაც ერთი ინსტანციის სასამართლოები ნორმებს განსხვავებულად განმარტავენ, ფაქტობრივად, სააპელაციო მექანიზმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციაზე უარის თქმას უთანაბრდება. ამდენად, სასამართლომ  არაერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის პირობებში სააპელაციო სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების შეზღუდვა არაკონსტიტუციურად მიიჩნია.

ადმინისტრაციული პატიმრობის გასაჩივრების უფლება 2019 წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება. ამ პერიოდამდე სადავო ნორმა ძალაში რჩება.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი

ავტორი