რა მოხდება აჭარის მთავრობაში ქვეყნის მთავრობის გადადგომის შემდეგ

რა იცვლება აჭარის მთავრობაში ქვეყნის მთავრობის გადადგომის შემდეგ – „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში“ განმარტავენ, რომ სამართლებრივად აჭარაში არაფერი იცვლება.

„მთავრობის გადადგომა არ გამოიწვევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტას. მთავრობა არის პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებული უმაღლესი საბჭოს და პრეზიდენტის წინაშე. ეს კონკრეტული შემთხვევა არ არის საფუძველი მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის,“ – ამბობს ანნა მდინარაძე, „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი.

ქვეყნის პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს, 13 ივნისს, გადადგა. პრემიერის გადადგომის შემდეგ ავტომატურად უჩერდება უფლებამოსილება მთავრობას.

აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით:

აჭარის მთავრობას უფლებამოსილება უწყდება:

ა ) ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობისთანავე;

ბ ) უმაღლესი საბჭოს მიერ უნდობლობის გამოცხადებისა;

გ ) მთავრობის თავმჯდომარის გადადგომისას ან მისი უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტისას;

დ ) უმაღლესი საბჭოს დათხოვნისას.

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უფლებამოსილება უწყდება:

ა ) გადადგომისას;

ბ ) გარდაცვალებისას;

გ ) მის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისას;

დ ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტისას;

ე ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის 21-ე მუხლის მე -4 პუნქტით გათვალისწინებულ  შემთხვევაში;

ვ ) საარჩევნო უფლების დაკარგვისას.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი

ავტორი