ბათუმში „ეშმაკის ბორბალი“ ორი წლით 766 ათას ლარად გასხვისდა



დღეს, 11 ივნისს, ელქტრონულ აუქციონზე, ბულვარში, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ატრაქციონი – პანორამული [ეშმაკის] ბორბალი, მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებთან და 1419 კვ.მ. მიწის ნაკვეთთან ერთად ორწლიანი იჯარით გასხვისდა. ბათუმის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ მყიდველის ვინაობა შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ გახდება ცნობილი.

ატრაქციონის წლიური საიჯარო საწყისი ქირა, მერიის მიერ, 161 ათასი ლარი იყო განსაზღვრული, აუქციონზე კი მაქსიმალური ფასი 383 ათასი ლარი დაფიქსირდა. შესაბამისად, მომავალი მოიჯარე 2 წლის განმავლობაში საიჯარო ქირას, ჯამში, 766 ათას ლარს გადაიხდის.

აუქციონის პირობების მიხედვით მოიჯარე [აუქციონში გამარჯვებული] ვალდებულია:

  • შეინარჩუნოს პანორამული ბორბალი იმ მდგომარეობაში რომელშიც მიიღო იგი, სათანადო ცვეთა მხედველობაში არ მიიღება;
  • პანორამული ბორბლის მომსახურების (ბილეთის ფასი) ღირებულება შეინარჩუნოს არაუმეტეს ხუთი ლარის ოდენობით, სტუდენტებისთვის და არასრულწლოვნებისთვის მომსახურების ღირებულება შეინარჩუნოს არაუმეტეს სამი ლარის ოდენობით, ხოლო, მცირეწლოვნებს (7 წლამდე) მომსახურება გაუწიოს უფასოდ;
  • მოიპოვოს  ნებართვა „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ შესაბამისად;
  • გადაიხადოს მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური;
  • უზრუნველყოს პანორამული ბორბლის გამართული მდგომარეობა და უსაფრთხო ექსპლუატაცია სათანადო მომსახურების, ტექნიკური შემოწმების გზით და დაიცვას კანონმდებლობის სხვა მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში თუ ატრაქციონი გამოვიდა მწყობრიდან, მოიჯარე ვალდებულია  შეადგინოს დეფექტური აქტი და დაუყოვნებლივ აცნობოს ბათუმის მერიას, ხოლო მწყობრიდან გამოსული ატრაქციონის აღდგენა უზრუნველყოს არაუმეტეს 10 დღის ვადაში;
  • იჯარის უფლებით გადაცემული ქონება გამოიყენოს მხოლოდ დანიშნულებისამებრ;
  • არ გამოიყენოს ატრაქციონის კონსტრუქცია მესამე პირის რეკლამისათვის, ხოლო ატრაქციონთან დაკავშირებულ ობიექტებზე მესამე პირის რეკლამა განახორციელოს მხოლოდ მერიასთან შეთანხმებით. მესამე პირების მიერ რეკლამის განთავსებაზე სურვილის გამოთქმის შემთხვევაში მერიას წარმოუდგინოს დამოუკიდებელი ლიცენზირებული აუდიტის დასკვნა, ხოლო რეკლამის განთავსების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია ხელშეკრულების (მომსახურების) ღირებულების 40%-ი ჩაურიცხოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს შესაბამის ანგარიშზე.

აუქციონში გამარჯვებული ასევე ვალდებულია: სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს ატრაქციონზე ახალი განათების სისტემის მონტაჟი, რომლის ტექნიკური მონაცემები და განათების რეჟიმები უნდა შეათანხმოს მერიასთან; უზრუნველყოს პანორამული ბორბლის კაპიტალური სამღებრო სამუშაოების ჩატარება 2019 წლის 1-ელ მაისამდე, ხოლო დიზაინი შეათანხმოს მეიჯარესთან; ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღის განმავლობაში უზრუნველყოს შემოღობილი ტერიტორის მოპირკეთება დეკორატიული ფილებით მეიჯარესთან შეთანხმებით; განახორციელოს მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება.

ამავე თემაზე:

ბათუმის მერია ეშმაკის ბორბალს აუქციონზე 160 000 ლარად გაიტანს

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com