რა მოხდება, თუკი ფაქტობრივ საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრაციას არ გაივლით

კანონმდებლობის მიხედვით, თუკი თქვენ პირადობის მოწმობის აღების დროს მითითებული საცხოვრებელი ადგილი 6 თვეზე მეტი ხნით შეიცვალეთ, ვალდებული ხართ ახალ მისამართზე რეგისტრაციის გასასვლელად იუსტიციის სახლს მიმართოთ.

ახალ მისამართზე რეგისტრაციისთვის საჭიროა პირადად მიხვიდეთ იუსტიციის სახლში ან სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს რომელიმე ფილიალში და წარადგინოთ იმ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობთ; ასევე საცხოვრისის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა.

იუსტიციის სახლში ასევე უნდა გამოგყვეთ ორი სრულწლოვანი და ქმედუნარიანი პირი, რომლებიც წერილობით დაადასტურებენ, რომ თქვენ ნამდვილად მითითებულ მისამართზე ცხოვრობთ ბოლო სამი თვის განმავლობაში.

ეს ინფორმაცია იუსტიციის სახლის ინტერნეტგვერდზეა გაწერილი.

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი მესაკუთრე წერილობით თანხმობას არ მოგცემთ, ხოლო მისამართზე რეგისტრაციას კანონი გავალებთ? – იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე გვითხრეს, რომ პირის უფლებაა მისამართზე, სადაც იგი 6 თვეზე მეტი ხანი ცხოვრობს, რეგისტრაცია გაიაროს. თუ მესაკუთრე თანხმობას არ აცხადებს, ამ შემთხვევაში მოწმეებმა უნდა დაადასტურონ ფაქტი და მესაკუთრის თანხმობა სავალდებულო არ არის.

პირის მისამართზე რეგისტრაცია უფასოა, თუკი პირს პირადობის მოწმობის გამოცვლა არ სჭირდება. პირადობის მოწმობაში ფიზიკური პირის იურიდიული ან ფაქტობრივი მისამართი მითითებული არ არის. იუსტიციის სახლის ცხელი ხაზის ოპერატორის განმარტებით, მისამართზე რეგისტრაცია ელექტრონულ ბაზაში გამოჩნდება.

მისამართზე რეგისტრაცია ფინანსურ დანახარჯებთან მაინცაა დაკავშირებული. პირმა, ვისაც ახალი მისამართზე რეგისტრაცია სურს, ნოტარიულად უნდა დაამოწმოს ბინის მესაკუთრის თანხმობა, ან სრულწლოვანი მოწმეების ქმედუნარიანობა.

როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო პირი ახდენს თუ არა მისამართის რეგისტრაციას და არის თუ არა გათვალისწინებული სანქცია? – იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე გვითხრეს, რომ „საველე სამუშაოები ამ მიმართულებით არ ტარდება“ და თუ თავად მოქალაქე არ მიმართავს იუსტიციის სახლს მისამართზე რეგისტრაციისთვის, ამის გამო ვერავინ დაჯარიმდება.

იუსტიციის სახლის მონაცემებით, თუ პირს გააჩნია რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი, რეგისტრაცია ხორციელდება ერთ-ერთი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, დაინტერესებული პირის მოთხოვნის შესაბამისად.

შესაძლებელია ასევე მისამართის გარეშე რეგისტრაციაც. „თუ პირი, რომელიც ობიექტურ მიზეზთა გამო არ ცხოვრობს მიწასთან მყარად დაკავშირებულ, ადამიანთა ხანგრძლივად სამყოფად გამიზნულ შენობაში, ან ცხოვრობს შენობაში, რომლის მისამართის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, რეგისტრირდება მისამართის მითითების გარეშე იმ დასახლებული პუნქტის მიხედვით, სადაც იგი იმყოფება. მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრაცია ძალაშია რეგისტრაციის თარიღიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში,“ – აღნიშნულია იუსტიციის სახლის ოფიციალურ გვერდზე. 

 

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი

ავტორი